تبلیغات
یاران زمین - تهیه شبكه اشمیت

www.geoevents.net

این شبکه تصویر کره ای می باشد که دارای نصف النهارات و مدارهایی است که نصف النهارات آن مانند نصف النهارات کره زمین در قطبین آن یکدیگر را قطع می کنند. نحوه تصویر کره ی مذکور به گونه ای بر یک صفحه انجام شده که گویی تماشاچی از پهلو به صفحه استوایی آن نظاره می کند. صفحه استوایی این کره بر روی شبکه به صورت قطر شرقی- غربی ظاهر شده و بر نصف النهارات آن که از قطبین عبور می کنند ، عمود است....

******

برای خرید این محصول مبلغ 4000تومان به شماره حساب0307500536003 بانک ملی بنام آرش کنارکوهی واریز و شماره فیش بانكی را  به همراه آدرس دقیق پستی خود به پست الكترونیكی گروه یاران زمین ارسال نمایید تا این محصول در اسرع وقت برای شما ارسال گردد.                                         

پست الکترونیکی سایت:

geo_events@yahoo.com

www.geoevents.net

Tell:09358155967

تماس با ما

Admin Logo
themebox Logo